donderdag 18 februari 2010

haringlogger TECLA

ONDERAAN BEGINNEN HET SPANTENPLAN VOLGD MORGEN

IDEM VOOR HET VOORSCHIP

TUSSENLIGGENDE PUNTEN OOK WEER EVENREDIG VERDELEN

PUNTEN OP RODE LIJN VERSLEPEN TOT DE OMTREK VAN JE MODEL EN DELFSHIP GELIJK ZIJN
ZICHTBAARHEID VAN MODEL AANPASSEN
KLIK RECHTS ACHTERGROND -
MENGEN KUN JE DE SCHUIFBALK
VERPLAATSEN OM DE ZICHBAARHEID VAN JE HULPLIJNEN TE VERBETEREN
VB 12
MODEL OOK WEER OP JUISTE PLAATST ZETTEN EN AFMETINGEN AANPASSEN

VENSTER KIES BOVENAANZICHT EN HERHAAL DE BEWERKING ZOALS ZIJAANZICHTPUNTEN VERPLAATSEN DOOR OP PUNTEN OP RODE LIJN TE KLIKKEN EN DEZE TE VERSLEPEN NAAR DE OMTREK VAN JE MODEL .
DE TUSSENLIGGENDE PUNTEN OP HET OOG EVENREDIG VERDELEN


KRUISJE MET MEETLAT OP BOVENSTE PUNT VAN BOEG PLAATEN LINKS KLIK
TABEL MET 2 GETALLEN GESCHIJDEN DOOR EEN ,
EERSTE GETAL LENGTE SCHIP INVOEREN VB 12


NU GAAN WE DE SCHAAL AANPASSEN
RECHT KLIK ACHTERGROND SCHAAL INSTELLEN

RECHTS KLIK ACHTERGROND OORSPRONG
LINKS KLIK EN HOUDEN NU KAN JE DE TEKENING VERSCHUIVEN
TOT DE SPIEGEL EN ONDERZIJDE
GELIJK VALLEN MET JE X en Z AS
VERTIKALE EN HORIZONTALE
GROENE LIJN
ZO ZIET DE GEOPENDE TEKENING
ER UIT NU MOETEN WE DEZE NOG OP ZIJN PLAATS ZETTEN

TEKENING ZIJAANZICHT OP PC
ZOEKEN
RECHTS KLIK ACHTERGROND
OPENEN

ZIJAANZICHT KIEZEN

NIEUWE MATEN INVOEREN
VB 6/5/12/3/1KIES NIEUW